Dịch vụ

Dịch vụ "Cali giao cơm tận nơi"

Cali - giao cơm tận nơi

Chi tiết
Dịch vụ

Dịch vụ "Cali phục vụ tận nơi"

Cali - phục vụ tận nơi

Chi tiết
Dịch vụ

Dịch vụ "Cali nhận đặt chỗ trước"

Cali - nhận đặt chỗ trước

Chi tiết
Khu vực áp dụng dịch vụ Cali tại TPHCM

Khu vực áp dụng dịch vụ Cali tại TPHCM

Hiện tại, nhằm đảm bảo chất lượng món ăn và phục vụ, Cơm Tấm Cali ưu tiên phục vụ Quý...

Chi tiết